Czym jest BIK?

Definicja BIK: BIK to skrót od Biuro Informacji Kredytowej, zadaniem tej instytucji jest gromadzenie oraz upowszechnienie informacji na temat zobowiązań kredytowych podmiotów prywatnych i prawnych.
Jakie instytucje mogą korzystać z danych gromadzonych w BIK-u?
Instytucje, które mają dostęp do danych zgromadzonych w BIK-u to, wszystkie banki prowadzące zgodnie z prawem działalność na terenie Naszego kraju oraz SKOK-i.
Czy osoby prywatne także mają dostęp do informacji w Biurze Informacji Kredytowej?
Owszem, o informację mogą poprosić sami właściciele kredytów ( kredytobiorcy) oraz poręczyciele kredytów ( wcześniej należy złożyć pisemny wniosek).

Jakie dane są gromadzone w BIK –u?

Baza danych Biura Informacji Kredytowej to zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne. Mitem jest, że BIK to „czarna lista dłużników”. BIK potwierdza, tylko 5% danych to dane negatywne.

Którzy kredytobiorcy są umieszczani w bazie Biura Informacji Kredytowej?

Wszyscy! BIK to miejsce zarówno dla właścicieli kredytów, jak i posiadaczy kart kredytowych, a także poręczyciele ( żyranci).

Na jakie pytanie odpowiada BIK?

Biuro Informacji Kredytowej jest odpowiedzią dla przyszłych kredytodawców, czy kredytobiorcy warto zaufać?
Jak często odbywa się aktualizacja danych w Biurze Informacji Kredytowej?
Aktualizacja dokonywana jest w raz miesiącu. Dla Nas spłacających kredytów jest to szansa na otrzymanie informacji, czy Nasz kredyt jest prowadzony we właściwy sposób ( porównajmy kwotę do spłaty do tej otrzymanej na raporcie)?

Kto decyduje o historii kredytowej w BIK?

O swojej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej decyduje indywidualnie każdy kredytobiorca ( osoba prywatna bądź właściciel firmy).
Bank bądź SKOK dopiero po 60 dniach ma prawo umieścić informacje o opóźnieniu w spłacie kredytu ( wcześniej ma jednak prawo naliczyć odsetki zgodnie z podpisaną przez klienta umową). Klient także 30 dni wcześniej musi otrzymać informację, że „ma zaległość”.

Jakie profity może otrzymać klient z pozytywną historią kredytową?

Klient, który ma pozytywną historię w BIK-u może otrzymać pożyczkę nie kredyt w banku lub SKOK-u ( uproszczona procedura przyznawania kredytu), zarówno opłaty jak i prowizję za udzielony kredyt ( bądź pożyczkę) mogą zostać obniżone, pożyczka ( albo kredyt – każdy bank indywidualnie określa to, kiedy klient staje się „stałym klientem”) na korzystniejszych warunkach, czyli dłuższy okres kredytowania ( taka opcja jest dostępna, ale klient nie musi z niej korzystać) i niższe oprocentowanie produktów kredytowych ( kredyty gotówkowe, mieszkaniowe…i karty kredytowe).

Czy Nasze dane zawsze będą dostępne w Biurze Informacji Kredytowej?

Klienci, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania kredytowe „są dostępni” w BIK-u do końca spłaty ”tego” zobowiązania. Po spłacie ostatniej raty kredytu mogą zadecydować, czy i ewentualnie na jak długo chcą udostępnić dane na temat swoich kredytów (Spójrz do góry! Na jakie gratisy może liczyć klient z pozytywną historią?). Zgody na „dalsze” przetwarzanie danych klient może dokonać w BOK-u ( Biuro Obsługi Klienta BIK), Banku ( W tym banku, który ma „ten” kredyt) lub SKOK-u.
Osoby, które nie dokonywały płatności w terminie ( dane umieszczone w Biurze Informacji Kredytowej mają charakter negatywny) muszą swoje dane pozostawić w BIK-u na okres 60 miesięcy.

Czy BIK ma prawo korzystać z moich danych?

Tak, Biuro Informacji Kredytowej ( a także banki i SKOK-i) mają prawo korzystać z bazy danych klientów, ale wyłącznie do celów statystycznych ( przez okres 12 lat).

VN:F [1.9.11_1134]
Ocena: 9.0/10 (liczba ocen: 1)
Czym jest BIK?, 9.0 out of 10 based on 1 rating

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *