Kredyt konsolidacyjny czyli kredyt dla zadłużonych

Osoby posiadające kilka kredytów w pewnym momencie mogą mieć dość ich spłaty. Tu karta kredytowa, tu limit w rachunku bądź rata za mieszkanie. Nie mówiąc już o kredycie za samochód, sprzęt RTV bądź AGD. Dodatkowo pojawiają się kłopoty, kiedy zaciągnięto kredyt lub pożyczkę gotówkową. Tak czy inaczej trzeba przyznać, że konieczność regulowania kilka razy w miesiącu kolejnych rat może być bardzo denerwująca. Szczególnie iż trzeba stale pamiętać o terminach spłat, nie mówiąc już o konieczności spłacania wysokich odsetek. W takiej sytuacji jedynym sensownym sposobem na wyjście z matni zadłużenia jest sięgnięcie po kredyt konsolidacyjny. To właśnie dzięki niemu  spłaca się jedną, niższą ratę. W niektórych przypadkach różnica sięga nawet 50% wartości wszystkich dotychczasowych zobowiązań. Któż z nas nie chciałby płacić o połowę mniej?…

Na rynku istnieje wiele banków i instytucji finansowych, które udzielają kredytów konsolidacyjnych. Wobec tego pojawia się pytanie, jak spośród nich wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie dla siebie? Odpowiedź jest stosunkowo prosta: najlepiej porównać oferty poszczególnych kredytodawców. Aby to ułatwić i zaoszczędzić wszystkim sporo czasu, poniżej przedstawiamy kilka przykładowych propozycji.

kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny Alior Bank

Porównanie zaczynamy od kredytu konsolidacyjnego w Alior Banku. Jest to dość korzystna oferta, ponieważ zezwala na pożyczenie pieniędzy bez zabezpieczeń aż do kwoty 150 tysięcy złotych. Można to uczynić na 10 lat, co jest jednym z najdłuższych okresów tego typu kredytowania na rynku (należy jednak podkreślić, że inne banki oferują nawet 30 – 40 – letnie okresy spłaty). W dodatku o kredyt konsolidacyjny mogą się starać dwie osoby; wystarczy, że złożą stosowny wniosek w dowolnym oddziale Alior Banku.
Jakie warunki obowiązują przy tym kredycie? Otóż:

 • rata wynosi 22 zł za każde pożyczone 1000 zł kredytu,
 • do końca lipca br. nie ponosi się żadnych kosztów prowizji za udzielenie kredytu,
 • obowiązuje minimum formalności w przypadku, gdy informacja o kredytach pozostających do spłaty znajduje się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK),
 • możliwość konsolidacji zarówno zobowiązań niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych powstałych w złotych polskich,
 • oprocentowanie: do 5 -letniego okresu kredytowania jest stałe i wynosi 10%-21%, natomiast dla okresu od 5 lat do 10 lat jest zmienne i wynosi: WIBOR3M + marża, gdzie marża wynosi 4,5%-18%
 • kredytobiorca nie otrzymuje pieniędzy – są one przelewane bezpośrednio na wskazane w umowie rachunki kredytowe pozostające w innych bankach
 • możliwość maksymalnie trzymiesięcznej karencji w spłacie raty.

Kredyt konsolidacyjny od BGŻ (Bank Gospodarki Żywnościowej)

Na rynku istnieje również dość interesujący kredyt konsolidacyjny Banku Gospodarki Żywnościowej. Można go zaciągnąć nawet na 30 lat, zaś jego ostateczna wysokość zależy od wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie tej pożyczki. W ten sposób można skonsolidować między innymi kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, pożyczkę hipoteczną, pożyczkę gotówkową, kredyt gotówkowy,  zobowiązania wynikające z umowy o kartę kredytową lub też kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Uzyskanie tego kredytu wiąże się z następującymi warunkami:

 • istnieje możliwość przystąpienia do pakietu ubezpieczeń (ubezpieczenie na życie, od utraty pracy oraz od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy),
 • możliwość maksymalnie 11-miesięcznej karencji w spłacie,
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne i zależne od kwoty kredytu oraz sumy stopy referencyjnej 6M WIBOR i marży BGŻ,
 • obowiązuje zabezpieczenie hipoteczne np. na gruntach rolnych, siedlisku, a nawet na hipotece ustanowionej na nieruchomości osoby trzeciej.

Kredyt konsolidacyjny od banku Milenium

Z równie atrakcyjnym kredytem konsolidacyjnym mogą mieć do czynienia klienci banku Millenium. Dzięki niemu mogą spłacić kredy mieszkaniowy, samochodowy, ratalny, pożyczkę gotówkową, limity na karcie kredytowej lub rachunku bieżącym. Poza tym można uregulować zobowiązania wynikające z innych kredytów konsumpcyjnych. Generalnie bank Millenium przyznaje kredyty konsolidacyjne od 20 tysięcy złotych. Jeśli zaś chodzi o maksymalną kwotę, to jest ona ustanawiana:

 • do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych zobowiązań jest kredyt mieszkaniowy,
 • do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu w przypadku spłaty kredytów i pożyczek o charakterze konsumpcyjnym. Bank bierze też pod uwagę wysokość osiąganych dochodów, w związku z czym ostateczna kwota kredytu może ulec zmianie w trakcie rozpatrywania wniosku.

Jakim warunkom podlega omawiany kredyt w banku Millenium? Okazuje się, że:

 • minimalny okres kredytowania wynosi 3 lata, zaś maksymalny – 30 lat,
 • kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach,
 • istnieje możliwość miesięcznej karencji w spłacie w ciągu roku,
 • można spłacić wcześniej kredyt, o ile wcześniejsza spłata następuje po 3 latach kredytowania, a także w ciągu pierwszych 3 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu,
 • zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka (może być ustanowiona na nieruchomości należącej do osoby trzeciej),
 • oprocentowanie jest zmienne – ulega zmianie raz na kwartał,
 • oprocentowanie zależy od sumy kredytu: do 150 tysięcy złotych wynosi od 8,29 do 8,64%; zaś powyżej 150 tysięcy waha się od 8,09 do 8,49%.

Kredyt konsolidacyjny BPH

Nieco inaczej przedstawia się propozycja banku BPH. W tym przypadku można pożyczyć minimum 80.001 złotych lub równowartość tej kwoty we frankach szwajcarskich, euro lub dolarach amerykańskich. Maksymalna wartość kredytu to 96% wartości nieruchomości w przypadku kredytu udzielanego w złotych polskich lub do 80% w przypadku kredytów przyznawanych w obcej walucie. W odróżnieniu od powyższych kredytów, bank BPH oferuje nie tylko możliwość spłaty starych zobowiązań, ale i pomaga uzyskać dodatkowe środki na sfinansowanie innych potrzeb. Na jakich warunkach przyznawany jest kredyt w BPH?

 • zabezpieczeniem jest nieruchomość należąca do kredytobiorcy, osoby mu bliskiej lub osoby trzeciej, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,
 • okres kredytowania wynosi od 5 do 40 lat,
 • raz w roku można się starać o karencję w spłacie, natomiast w przypadku urodzenia lub adopcji dziecka okres ten wydłuża się do trzech miesięcy (w miedzyczasie bank przesyła nowy harmonogram spłaty),
 • oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę LIBOR 3M (dla kredytów indeksowanych kursem waluty obcej) lub WIBOR 3M dla kredytów w PLN i marżę Banku, której wysokość uzależniona jest m.in. od celu i waluty kredytu.

mBank kredyt konsolidacyjny

Jeszcze inaczej prezentuje się oferta mBanku, aczkolwiek i w tym przypadku można się ubiegać o minimum 80.001 złotych. Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu mPlan udaje się skonsolidować takie zobowiązania jak chociażby kredyty konsumpcyjne, linie odnawialne w rachunkach, kredyty mieszkaniowe czy karty kredytowe. Kredyt przyznawany jest w złotówkach, dolarach, euro, funtach i frankach szwajcarskich. Istnieje możliwość spłaty zarówno w ratach równych, jak i malejących. O czym jeszcze należy pamiętać?

 • część kredytu można przeznaczyć na własne cele – maksymalnie jest to 50 tysięcy złotych,
 • stnieje możliwość wcześniejszej (częściowej lub całkowitej) spłaty bez dodatkowej prowizji,
 • kredyt można zabezpieczyć za pomocą rozmaitych form hipoteki (ustanowionych na nieruchomości własnej kredytobiorcy, nieruchomości osoby bliskiej lub osoby trzeciej),
 • oprocentowanie wynosi od od 8,81% do 12,81% w przypadku kredytów udzielanych w złotówkach oraz od 4,46% do 10,61% w przypadku kredytów przyznawanych w pozostałej walucie.

Należy jednak pamiętać, że mBank nie przydziela kredytów konsolidacyjnych na cele związane z działalnością gospodarczą. Nie można więc spłacić w ten sposób zobowiązań ciążących wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy urzędu skarbowego. De facto podobny warunek pojawia się praktycznie w przypadku każdego innego kredytu bankowego czy udzielanego przez instytucje pozabankowe.

PKO BP i kredyt konsolidacyjny

A jakie rozwiązanie proponuje PKO Bank Polski? Otóż kredyt konsolidacyjny w tej instytucji odznacza się brakiem minimalnej kwoty. W dodatku można go wielokrotnie przewalutować. Generalnie kredyt został przeznaczony dla klientów indywidualnych, którzy posiadają zdolność kredytową i mogą zaproponować odpowiednie zabezpieczenie. Pod tym ostatnim określeniem kryje się nieruchomość własna kredytobiorcy lub osoby trzeciej, ewentualnie przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Kredyt uzyskuje się w złotówkach lub w walucie wymienialnej. Niezależnie od rodzaju waluty zobowiązanie można spłacić w ratach równych bądź malejących. Istotny jest również fakt, że oprocentowanie ustala się indywidualnie w oddziałach PKO BP, przy czym może być ono zmienne lub stałe (dotyczy jedynie kredytów w złotówkach).

Pożyczka konsolidacyjna SKOK Stefczyka

Interesujące, ale i konkurencyjne rozwiązanie w stosunku do ofert banków, przygotował SKOK Stefczyka. Swoim członkom proponuje konsorcjalną pożyczkę konsolidacyjną, którą można spłacać maksymalnie przez 10 lat. Jej minimalna wysokość to 10 tysięcy złotych – pożyczka ta musi być zaciągnięta na spłacenie zobowiązań powstałych poza SKOK-iem Stefczyka. Jeśli pozwala na to zdolność kredytowa, to kwota pożyczki może być większa niż łączna suma dotychczasowych długów. W ten sposób można sfinansować inne potrzeby. Jeśli zaś chodzi o poziom oprocentowania, to jest on uzależniony m.in. od czasu przynależności do Kasy, dotychczasowego korzystania z jej produktów itp.

Pożyczka konsolidacyjna SKOK Piast

Jeszcze inaczej prezentuje się oferta pożyczek konsolidacyjnych udzielanych przez SKOK Piast. W porównaniu z opisanymi powyżej instytucjami, Piast proponuje krótki okres kredytowania – maksymalnie 5 lat. Niewątpliwą zaletą jest natomiast brak kwoty minimalnej i opłaty przygotowawczej. W dodatku koszty przy wcześniejszej spłacie są zdecydowanie niższe.

Doradcy w sprawie konsolidacji – Dom Kredytowego Notus

Jeśli powyższe zestawienie nie pomoże w wyborze, to warto się udać po kredyt konsolidacyjny do Domu Kredytowego Notus. W jego zasobach znajdują się oferty ponad 25 banków, dzięki którym można spłacić pożyczki gotówkowe, kredyty konsumpcyjne czy zobowiązania powstałe na karcie kredytowej. Doradcy z Domu Kredytowego Notus dobierają dla każdego klienta indywidualne rozwiązania. Starają się również znaleźć pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. W takim przypadku ubieganie się o kredyt konsolidacyjny należy rozpocząć od zebrania najpotrzebniejszych dokumentów. Należą do nich dokumenty potwierdzajace uzyskiwany dochód, dokumenty odnoszące się do celu kredytowania (np. umowy konsolidowanych zobowiązań) oraz dokumenty związane z zabezpieczeniem pożyczki (np. odpis z Księgi Wieczystej). Wspomniane dokumenty należy przedstawić doradcy, który ustali zdolność kredytową oraz to, w którym banku warto się ubiegać o kredyt.

Doradcy w sprawie konsolidacji – Open Finance

Na podobnej zasadzie funkcjonują doradcy Open Finance. Ich zadaniem jest zebranie danych od klienta oraz przedstawienie mu ofert bankowych. W efekcie rata kredytu konsolidacyjnego może być niższa nawet o połowę od sumy dotychczasowych zobowiązań. Ponadto doradcy przygotowują korzystne oferty kredytowe, pomagają w analizie sytuacji finansowej oraz przy załatwianiu formalności. W ich obecności następuje również podpisanie umowy kredytowej z bankiem.

Z powyższego zestawiania jasno wynika, że obecne kredyty konsolidacyjne są bardzo zróżnicowane, zaś ich warunki zależą tylko i wyłącznie od danej instytucji finansowej. Z tego też względu niezbędne jest zgromadzenie informacji od kilku banków lub instytucji pozabankowych, porównanie ich i wybranie najkorzystniejszego rozwiązania. Jeśli ktoś nie ma czasu na samodzielne  gromadzenie tych danych bądź też nie zna się na marżach, prowizjach i oprocentowaniu uzależnionym od WIBOR, powinien zwrócić się o pomoc do profesjonalistów. Doradcy finansowi z cała pewnością pomogą w doborze najlepszego rozwiązania.

VN:F [1.9.11_1134]
Ocena: 8.0/10 (liczba ocen: 6)
Kredyt konsolidacyjny czyli kredyt dla zadłużonych, 8.0 out of 10 based on 6 ratings

8 komentarzy

 1. Ja myślę, że to nic złego korzystać z pomocy profesjonalistów, jednak ich usługi często bardzo dużko kosztują. My tego nie zauważamy, ale zobaczmy ich bogactwo jest widoczne gołym okiem. Z jednej strony bardzo im zazdroszę, ale z drugiej te wszystkie analizy;) I humory klientów, bo nie każdy klient podziękuje;)

 2. Doradco finansowe jest u Nas w pełni darmowe. Nie musimy się więc zamartwiać dodatkowymi kosztami. Z porady warto skorzystać chociażby po to aby wiedzieć, czego unikać? Doradcy kredytowi, to są zwykli ludzie. Nie będą mówić, że ten kredyt jest tani, jeśli w rzeczywistości koszty jednak są wysokie.

 3. Ja bym skorzystał z takiej porady, skoro jest darmowa? Obejrzyjcie się tyle osób ma problemy ze spłatą, coś w tym musi być. Myślę, że przede wszystkim winne są złe wyliczenia i za wysokie koszty kredytu. Dlaczego pracownicy banków dbają tylko o swoje interesy?

 4. Dbają tylko o swoje interesy, bo od ilości „wciśniętych kredytów” zależy ich pensja. To nie tak powinno wyglądać! Nie może być tak, że pracownik skupia się tylko „na sprzedaży”. On powinien przede wszystkim doradzać! Powinien mieć czas „prześledzić historię” klienta, ale jak, skoro program sprzedażowy trzeba zrealizować? Smutne, ale prawdziwe!

 5. To na pewno jest dobre rozwiązanie, jeśli mamy jeszcze jakiś dochód! Problem pojawia się wtedy, kiedy nie mamy już pensji! Jaką wtedy bank ma propozycje? Dlaczego nie ma gotowych rozwiązań? Do takich sytuacji dochodzi coraz częściej, czemu o takich osobach się nie myśli? Najpierw młodym proponuje się kredyty, a gdy mają problemy ze spłatą, zostawia samemu! To nie jest dobra polityka banku!

 6. Ja nie jestem przekonana do kredytów konsolidacyjnych. Moim zdaniem, to kolejny koszt, którego po prostu nie zauważamy! Zauważcie, że takie kredyty proponują wszystkie banki, dlaczego nie od razu? Skoro to takie tanie, to nie lepiej udzielić takiego kredytu? Po co „wciskać” te wszystkie „chwilówki”?

 7. A ja myślę, że jak długo współpracujemy z jakimś bankiem, to warto zapytać o taką możliwość. Na pewno będzie nas to mniej kosztować, niż jak pójdziemy do obcego. Chyba, że faktycznie wybraliśmy słaby bank! Słabe banki oferują klientom bardzo drogie kredyty, niezależnie od rodzaju. Drogi będzie i kredyt konsolidacyjny i kredyt gotówkowy. Lepiej więc uciec z takiego banku, nawet jeśli już się do niego przywiązaliśmy!

 8. Ja nie mam co liczyć na konsolidacje, bo jestem już za stary dla banku! Co także jest bardzo krzywdzące! Banki powinny pomyśleć o tym, że żyjemy coraz dłużej i kredyt można zacząć udzielać na dłuższe okresy czasu. Emeryt także ma prawo do swoich problemów finansowych, o których nie musi chcieć informować rodziny. Nikt też nie chce obciążać kredytami swojej rodziny, dlatego też za życia chce wyprostować swoje błędy. Dlaczego u nas emerytury są tak niskie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *