Pożyczki prywatne – porady dla wierzycieli – jak skutecznie odzyskać swoją należność?

Stało się! Twój dłużnik nie oddał Ci pieniędzy w terminie. Sprawa trafiła już do komornika sądowego! To nie koniec! Czy wiesz, że w Polsce tylko 40% wierzycieli odzyskuje swój dług? Czy przyczyną takiej (bardzo nieprzyjemnej dla wierzyciela) sytuacji jest brak pieniędzy, majątku ( samochodu, nieruchomości…) po stronie dłużnika? Czy to może komornicy starają się zbyt słabo? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w artykule poniżej. Wskazujemy także konkretne rozwiązanie, które pozwoli Tobie wierzycielowi skutecznie odzyskać swoją należność.

Przede wszystkim, sam tytuł wykonawczy, nie wystarczy! Musimy także wypełnić wniosek wierzyciela ( wniosek egzekucyjny), w poprawny sposób ( krok po kroku napiszemy o tym w kolejnym akapicie, nie pozwolimy na to abyś popełnił choć jeden błąd, ten jeden z pozoru mały błąd może niestety skutkować dalszym brakiem pieniędzy na Twoim koncie od Twojego dłużnika…).

Poprawnie wypełniony wniosek egzekucyjny spełnia wszystkie poniższe wymogi formalne ( takiego wniosku nie wypełniamy „na kolanie”!):

  • po pierwsze, w każdym wniosku egzekucyjnym musimy wskazywać na komornika sądowego, do którego kierujemy ten wniosek

  • po drugie, podstawowe dane osobowe ( czyli imię i nazwisko) stron ( jedną stroną jesteś Ty a drugą Twój dłużnik), dane osobowe firmy ( nazwa firmy)

  • po trzecie, wskazanie pełnomocników ( jeśli zdecydowaliśmy się na ich udział w sprawie)

  • po czwarte, określenie rodzaju pisma ( czyli nadanie tytułu: wniosek egzekucyjny)

  • po piąte, każdy wniosek egzekucyjny musi posiadać tzw. osnowę wniosku ( we wniosku informujemy o żądaniu długów przedstawionych w tytule wykonawczym i składamy podpis)

  • po szóste, wymieniamy załączniku ( w naszym przypadku, tytuł wykonawczy wydany przez Sąd…z dnia…w sprawie o sygn. …)

Następnie, musimy wskazać choć jeden sposób egzekwowania długu ( jest to obligatoryjny element wniosku egzekucyjny). Jako wierzyciel, musisz wskazać na co najmniej jedno z wymienionych: egzekucję z ruchomości, egzekucję z kont bankowych, egzekucję wynagrodzenia za pracę, egzekucję z innych wierzytelności, egzekucję z nieruchomości, egzekucję z innych praw majątkowych, uproszczoną egzekucję z praw do nieruchomości, egzekucję z praw do statków morskich i egzekucję z użytkowania wieczystego.

Dane osobowe dłużnika także są bardzo ważne! Nie tylko imię i nazwisko bądź nazwa firmy, ale również: numer dowodu osobistego, PESEL, REGON, KRS…NIP,. Nie tylko jeden Jan Kowalski może mieć konto w banku…który wskazałeś komornikowi!

Pomóż w egzekwowaniu swojego długu komornikowi! Sam wskaż na majątek swojego dłużnika, niech nie robi tego komornik ( bo wiąże się to niestety z dodatkowymi kosztami!). Jeśli wiesz, w jakim banku Twój wierzyciel ma konto, poinformuj o tym komornika ( wystarczy nazwa banku, nie musisz znać numeru konta…). Jeśli wiesz, jakim samochodem jeździ Twój dłużnik, powiedz o tym komornikowi ( wskaż na konkretny model samochodu, numer rejestracyjny…). Jeśli Twój dłużnik ma własną nieruchomość, to podaj komornikowi dokładny adres. Im więcej wiesz na temat majątku swojego dłużnika, im więcej powiedz swojemu komornikowi, tym szybciej pieniądze z długu trafią na Twoje konto!

VN:F [1.9.11_1134]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)
Pożyczki prywatne – porady dla wierzycieli – jak skutecznie odzyskać swoją należność?, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *