SKOK – Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe

Uzyskanie kredytu czy zainwestowanie własnych pieniędzy w banku zawsze wiąże się z wieloma formalnościami. Wynika to z faktu, że dana placówka niewiele wie na nasz temat i musi zebrać wszelkie możliwe informacje, by wnikliwie ocenić naszą wypłacalność czy wiarygodność. Jednak w 1992 roku grupa ludzi wpadła na pomysł, by założyć własną instytucję, w której członkowie będą wymieniać między sobą pieniądze.

Zasada była prosta: inwestujący zarabia na pożyczającym, który płaci odsetki. Początkowo spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (stąd skrót: SKOK) skupiały niewielką ilość osób. Byli to najczęściej powiązani ze sobą pracownicy jednej firmy, branży czy ludzie należący do jednego stowarzyszenia społecznego lub zawodowego. Obecnie sytuacja nieco się zmieniła i SKOK-i skupiają szersze grono klientów.

W Polsce istnieje już grubo ponad 1500 placówek spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Forma działania nie pozwala zaliczać ich do kategorii instytucji bankowych. Dlatego wszystkie tego typu placówki działają na zasadach określonych w Prawie spółdzielczym. SKOK jest tym samym dobrowolnym stowarzyszeniem, które może zrzeszać nieograniczona liczbę osób. Jako spółdzielnia prowadzi natomiast działalność gospodarczą, działającą w interesie członków.

Założenia działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej są od lat takie same. Członkowie wnoszą swój kapitał, by czerpać z niego zyski lub zaciągają pożyczki. Oczywiście są one wypłacane z aktualnie posiadanych środków. Dzięki temu kredytobiorcy dopłacają dodatkowe oprocentowanie na konto SKOK i zwiększają budżet inwestorów.

Działania wewnątrz kasy nie są jednak jedynymi, które mają przynosić zysk. Według polskiego prawa, spółdzielnia może przeznaczać swój kapitał na następujące cele: wykupowanie obligacji i papierów wartościowych Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego, lokat i udziałów w Kasie Krajowej oraz lokat w bankach w wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. SKOK spełnia również ważną rolę społeczną. Pozwala bowiem na dostęp do najważniejszych usług finansowych (głównie kredyty) ludziom, którzy byliby pomijani przez instytucje bankowe.

VN:F [1.9.11_1134]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *