Kredyt studencki

Jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego, została wprowadzana Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich na mocy, której Bank Gospodarstwa Krajowego utworzył Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich. Środki z niego pochodzące umożliwiają udzielanie pożyczek nisko oprocentowanych z dopłatami do oprocentowania. O kredyt taki można starać się w jednym z kilku banków, który podpisał umowę z BGK, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów, szczególnie tych z rodzin niezamożnych.

Dzięki takim kredytom, studenci otrzymują miesięcznie 600 zł nawet przez 6 lat. Kredyt studencki wypłacany jest w transzach miesięcznych po dziesięć w roku akademickim od października do lipca, a ich wysokość ustalana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co ważne spłata takiej pożyczki rozpoczyna się w drugim roku od zakończenia studiów, a więc daje to możliwość znalezienia odpowiedniej pracy, zaś okres spłaty trwa dwa razy dłużej niż okres jego pobierania. Spaca się połowę odsetek rynkowych, czyli płowę stopy redyskontowej a wysokość rat nie może przekroczyć 20% przyszłego dochodu studenta.

Interesujące jest także to, że studenci znajdujący się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, mogą liczyć na 20% umorzenie kwoty pobranego kredytu. Dzięki pożyczkom i kredytą studenckim w roku akademickim 2007/2008, naukę kontynuowało ponad 16 tysięcy studentów co świadczy o potrzebie takiej pomocy udzielanej przez państwo wespół z bankami.

VN:F [1.9.11_1134]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *